ПРО SECURITY TALKS

Про «Секьюріті Токс»
Громадська організація «Секьюріті Токс» — це добровільне об’єднання громадян, місією якого є сприяння розвитку інформаційно-комунікаційної
сфери України та поліпшенню медійних можливостей у сфері висвітлення безпекових подій і тенденцій. «Секьюріті Токс» спеціалізується на підготовці переважно електронного та відеоконтенту. Залучення до співпраці та обміну думками відомих фахівців у області безпекової експертизи є наріжним принципом організації діяльності «Секьюріті Токс».

До першочергових завдань члени організації «Секьюріті Токс» організатори структури відносять сприяння розвитку безпекового сектору України, зокрема шляхом підготовки та публікації у форматі відео новин та відео аналізу. Крім того, «Секьюріті Токс» сприяє прозорості діяльності державних структур сектору безпеки і оборони, створенню сталих комунікацій із громадськими інститутами, розповсюдженням аналітичної думки та проведення аналітично- дослідницької діяльності у галузі інформаційної-комунікаційної сфери сектору безпеки і оборони України.
До цілей громадської організації також відноситься розвиток співробітництва із суміжними громадськими організаціями зарубіжних країн.

Діяльність «Секьюріті Токс» базується на принципах:
• поваги до особистої думки і гідності кожного члена організації;
• колективності у роботі організації та її органів в поєднанні з особистою
відповідальністю кожного члена за виконання своїх обовязків та доручень;
• виборності всіх керівних органів організації;
• відкритості, гласності, прозорості;

• свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

Правління «Секьюріті Токс» є постійно діючим керівним органом Організації в період між черговими засіданнями Конференції. Кількість членів Правління визначається Конференцією Організації. Керівною особою організації є Голова Правління Організації, який іменується Виконавчим директором та призначається Конференцією строком на два роки. Виконавчий директор здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

Підпишись на новини, та отримай найважливіше одним листом